Պատմություն

«Կրոնը Հին աշխարհում»
Հին աշխարհի ամենատարածված կրոններից էր բազմաստվածությունը։ Բազմաստվածություն նշանակում է, որ մարդիկ հավատում են մի քանի Աստծու։
Հայկական Աստվածները ևտեեղեկություններ նրանց մասին։

Արամազդ

Արամազդը հին հայերի գերագույն աստվածն էր՝ երկնքի ու երկրի արարիչը, բոլոր աստվածների հայրը։ Նա կոչվում էր «Մեծ և արի Արամազդ», որի գլխավոր սրբավայրը գտնվում էր Հին Հայաստանի պաշտամունքային կենտրոններից մեկում՝ Անի-Կամախում։ Այնտեղ էին գտնվում հայոց Արշակունի թագավորների տոհմական դամբարաններն ու գանձերը։ Համապատասխանում է իրանական Ահուրամազդային և հունական Զևսին։

Ինչպես վկայում են Ագաթանգեղոսի եւ Խորենացու պատմությունները, Հայաստանում պանթեոնի գլուխ կանգնած էր Արամազդը, իբրեւ գերագույն աստված, բոլոր աստվածների հայրը, երկնքի եւ երկրի արարիչը, որը լիություն եւ բարօրություն է պարգեւում աշխարհին եւ արիություն բաշխում մարդկանց: Սովորաբար, երբ մեր նախնիները հեթանոսական այս աստծուն հիշատակում են որպես հունական աստված, նրան կոչում են Դիոս1: Այս անունը մոտ է բուն ՙԱստված՚ նշանակող հունարեն Թեոս եւ լատիներեն Դեուս անվանումներին: Երբեմն այդ մասին են վկայում կատարված թարգմանությունները: Սկզբնական շրջանում հայերը համակարծիք էին պարսկական կրոնական հավատալիքներին, սակայն երբ ընդունեցին հունական աստվածներին, կարծիքներն էլ խառնվեցին ու հելլենացան: Արամազդի անունից պարզ երեւում է, որ նա համապատասխանում է իրանական Ահուրա Մազդային: Սակայն Արամազդը չի նույնանում Ահուրա Մազդայի հետ: Բարի բնություն ունենալով հանդերձ, Արամազդը կարող էր նաեւ պատժել: Այստեղ չենք տեսնում իրանական կրոնին հատուկ՝ չար եւ բարի աստվածների երկվությունը, քանի որ Ահուրա Մազդայի հակոտնյա՝ չարի աստված Ահրիմանը կամ նրա զուգահեռը հայերի մեջ չէր պաշտվում: Արամազդի գլխավոր մեհյանը գտնվում էր բարձր Հայքի Դարանաղյաց գավառում՝ Երզնկայի մոտ գտնվող Անի ամրոցում, ուր գտնվում էին նաեւ հայոց Արշակունի թագավորների դամբարաններն ու գանձերը1: Արտաշես Ա-ն հույների այդ ամենամեծ աստծո շքեղ կերպարանքը՝ ՙՈլոմպիական պատկերը՚, այսինքն՝ իր գերագույն գահի՝ Օլիմպոսի վրայից հսկաներին շանթահար անելիս քանդակված, իսկական արիությամբ իջեցրեց եւ ուղարկեց Հայաստան: Նրա որդին՝ Տիգրանը, այն կանգնեցրեց Անիում, մինչդեռ մյուս աստվածներին սփռեց այլ տեղերում եւ քուրմերին էլ նշանակեց որպես իրենց դիցահոր պաշտամունքավար: Հայաստանում Արամազդի մեհյան այլեւս ոչ մի վայրում չի հիշատակվում, բացառությամբ Արամազդի տան, որ գտնվում էր Պաշատ լեռան մոտ: Հին հունական առասպելները իրենց գերագույն աստծուն շատ զավակներ են ընծայում: Մինչդեռ, մեր դիցաբանության մեջ հայտնի են ընդամենը Արամազդի մի որդին՝ Միհրը եւ երկու դիցուհիները՝ Անահիտն ու Նանեն: Հեթանոսական մյուս աստվածների ծնողները չեն հիշատակվում եւ ենթադրվում է, որ նրանք էլ լինեն Արամազդի զավակները: Իսկ աստվածների մայրը կամ Արամազդի կինը բնավ չի հիշատակվում: Արամազդը բնութագրվում էր ՙմեծ՚ եւ ՙարի՚ մակդիրներով եւ համարվում էր ՙարարիչ երկնի եւ երկրի՚, ՙհայր դիցն ամենայնի՚, այսինքն՝ բոլոր աստվածների հայր, լիություն եւ պարարտություն պարգեւող:

 Անահիտ

Անահիտը պտղաբերության, արգասավորության, ծննդաբերության, վաղ շրջանում՝ նաև ռազմի աստվածուհին էր հայ դիցարանում։ Արամազդի դուստրը։ Անահիտը համապատասխանում է պարսկական Անահիտային, հունական Արտեմիսին, հռոմեական Դիանային, եգիպտական Նիիթին։ Մ.թ.ա. I դ. Անահիտը հայկական պետական գլխավոր աստվածուհին էր։ Նավասարդի սկզբին (օգոստոսի 15-ին) մեծ շուքով նշվում էր Անահիտի գլխավոր տոնը՝ կապված բերքի հասունացման հետ։ Տոնախմբությունները վերածվում էին պտղաբերության տոնի, որի ժամանակ բազմաթիվ ուխտավորներ էին հավաքվում անահատական մեհյանների շուրջը։ Ծիսակատարությունները ուղեկցվում էին օրեր տևող աղոթքներով, երգերով, խնջույքներով։ Հետագայում, քրիստոնեության հաստատումից հետո, Անահիտի պաշտամունքը վերածվում է Մարիամ Աստվածածնի պաշտամունքի։ Նրա անունով էր կոչվում հայկական հեթանոսական տոմարի ամիսների 19-րդ օրը։

 Վահագն
Վահագն՝ պատերազմի, քաջության և հաղթանակի գերագույն աստվածը հին հայկական դիցաբանության մեջ։ Որոշ աղբյուրներում ու առասպելազրուցներում նաև վկայվում է որպես արեգակային աստված։ Ըստ Անանիա Շիրակացու, ավանդաբար Վահագնի անունը կապվող Հարդագողի ճանապարհը կամ Ծիր կաթինը հայերն անվանել են նաև «Արեգական հին ճանապարհ»։ Վահագնին ձոնված դիցաբանական երգում նա պատկերվում է սրբագործված չորս տարրերի՝ Երկինքի, երկրի, ծիրանի ծովի և ծիկակարմիր եղեգնի երկունքից ծնված խարտյաշ պատանի՝ հրացայտ վարսերով, բոցակեզ մորուսով և արեգակնային աչքերով։ Ըստ առասպելաբանության, կենսատու լույս անձնավորող Վահագնը, որպես քաջ որսորդ, մարտնչում է խավարը, չար ու վնասակար ուժերը մարմնավորող վիշապների դեմ։ Այդ պատճառով էլ նրան տրվել է Վիշապաքաղ մականունը։ Հայոց բարձր լեռները դիտվել են իբրև Վահագնի երկրային սրբազան կայաններ։ Ըստ Վասպուրականի հայոց մեջ տարածված ավանդազրույցի, Արեգակը գիշերը ծովում լողանալուց հետո, առավոտյան երկինք է բարձրանում Վարագի(մակաբերվում է Վահագնի անունը) գագաթից, իսկ նրան հարատև ուղեկցում են 12 ոսկե գավազանակիրներ։

Վահագնն եղել է հայոց ամենասիրված և ընդհանրական աստվածը։ Մովսես Խորենացին վկայում է, որ տակավին իր ժամանակներում (V դ.) ժողովրդի մեջ պահպանվում էր Վահագնի դյուցազներգությունը. փանդիռների նվագակցությամբ գուսանները երգում էին նրա դիցաբանական ձոնը, պատմում նրա բազում սխրագործությունների մասին։ Վահագնի ձոներգը, որը հայ հին բանաստեղծական արվեստի հանճարեղ նմուշներից է, ժողովրդական գուսններից գրի է առել Մովսես Խորենացին։ Վ.Իվանովի եզրակազությամբ՝ նրանում անխաթար պահպանվել են ընդհանուր հնդեվրոպական հնագույն դիցաբանական քերթությունը բնորոշ գծերն ու սկզբունքները։ Թերև այդ ընդհանուր հնդեվրոպական բնույթի ազդեցությամբ՝ որոշ բանաստեղծներ ենթադրել են, որ «Վահագն» անունն առաջացել է սանսկրիտ. «վահ» (բերող) կամ «վհա»(բոց, աստղ) և «ագնի» (կրակ) բառերից կամ հնդիրանական Վերեթրագնա, Վայու, Վաե վեհ աստվածությունների անուններից։ Հիմնավոր պատճառներ կան ենթադրելու, որ «Վահագն» անունն առաջացել է հին հնդեվրոպական «Բահագին»(աստված) գաղափարանուններից՝ «բ» հնչյունը «վ»–ի փոխվելու սովորական օրինաչափությամբ։ Քանի որ Վահագնն անձնավորել է դիցաբանական հար և նույն գաղափարը, փառաբանվել նույն մակդիրներով, ինչ Հայկ բահագինը, հետևաբար վերջինիս հեթանոս հայերն անվանել են Բահագին կամ Վահագին՝ նրա գաղափարանունը վերածելով հատուկ անուն։ Պատահակ չէ, որ Անանիա Շիրակացու գրի առած մի հինավուրց ավանդազրույցում Հայկի փոխարեն հայոց նախնի և սեմական Բել աստծու հակառակորդ է հիշատակվում Վահագնը։

Վահագնի գլխավոր տաճարը կամ մեհյանը եղել է Տարոն գավառի Վիշապ քաղաքավանին մերձակա քարքե լեռան լանջին։ Վահագնի տաճարն Ագաթանգեղոսն անվանում է «մեծագանձ՝ լի ոսկով ու արծաթով»։ Տաճարում դրվել է Վահագնի մեծ անդրին, կից կից սրսհներում՝ Աստղիկ դիցուհու և Անահիտ դիցամոր անդրիները։ Վահագնի հարսնացուն համարվել է Աստղիկը, որի սրահը կոչվել է «սենյակ Վահագնի»։ Քրիստոնեական դարձի ժամանակ (301) Գրիգոր Լուսավորչին ուղեկցող զորքերը համառ կռիվներից հետո կործանել են Վահագնի գլխավորտաճարը, որի տեղում հիմնվել է հայոց առաջին և մայր եկեղեցին։ Թովմա Արծրունին Վահագնին նվիրված տաճարներից մեկը հիշատակվում է Փոքր Աղբակ գավառում, մյուսը՝ Տոսպում։

Հայոց տոմարում Վահագնի անունով է կոչվել ամսվա 27-րդ օրը։ Իբրև ռազմի աստված՝ Վահագնը նույնացվել է այդ գաղափարը խորհրդանշող Հրահատ (Մարս) մոլորակին, որին հին հայերը տվել են Ատրահեր մականունները։

Երկնէր երկին, երկնէր երկիր,
Երկնէր և ծովն ծիրանի.
Երկն ի ծովուն ունէր և զկարմրիկն եղեգնիկ.

Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր,
Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր,
Եւ ի բոցոյն վազէր խարտեաշ պատանեկիկ.

Նա հուր հեր ունէր,
Բոց ունէր մօրուս,
Եւ աչքունքն էին արեգակունք։

 Աստղիկ

Աստղիկը սիրո և գեղեցկության աստվածուհին է հայկական հեթանոսական դիցարանում։ Համապատասխանում է հունական Աֆրոդիտեին։ Աստղիկին նվիրված մեհյանները գտնվում էին Աշտիշատում, Արտաշատում, Անձևաց գավառում՝ Պաղատ լեռ գագաթին, Վանի մոտ՝ Արտամետում։ Աստղիկին նվիրված տոնը կոչվում էր Վարդավառ և մեծ հանդիսավորությամբ նշվում էր հուլիսի կեսին։ Ակադեմիկ Մ. Աբեղյան Աստղիկին համարում է նաև ջրի աստվածուհի և գտնում է, որ Գեղամա լեռներում հայտնաբերված «վիշապներ» կոչված ձկնակերպ կոթողներն Աստղիկ դիցուհու արձաններն են։

Մհեր

Մհեր (ին Միհր – ից pehl. Միհրին – Միտրա) – ի հնագույն առասպելաբանություն է Արեւի Աստծուն, երկնային լույսի ու արդարության.
Ըստ հայերեն ավանդույթի, որ առասպելական Միհրին իրականացնում է մի շարք feats, մարտեր հետ առյուծը `սպանելով

 Նանե

Նանե իմաստության և ողջախոհության դիցուհին հայոց հեթանոսական կրոնում։

Համարվել է Արամազդի դուստրը։ Նույնացվել է հունական Աթենաս դիցուհուն։ Նանեի տաճարը, որը եղել է Թիլ ավանում, ավերել է Գրիգոր Լուսավորիչը՝ Հայաստանում քրիստոնեությունը տարածելու ժամանակ։ Հունական դիցաբանության մեջ կա Նանեի անվամբ հավերժահարս (համարվել է Սանգարիս գետի դուստրը և ծննդաբերության ոգին)։

 Տիր

Տիր աստված գրելու, իմաստության, գիտելիք, պաշտպան արվեստի եւ գիտության, մարգարեն ճակատագրի է հայերեն առասպելաբանություն

 Վանատուր

Վանատուր՝ հյուրընկալության աստվածությունը հայ հին դիցաբանության մեջ։ Համարվել է պանդուխտների, օտար ճամփորդների հովանավորը, նրանց ապաստան, օթևան տվողը։ Վանատուրի տոնը նշվել է հին հայոց տարեգլխի՝ Ամանորի առաջին օրը, որի համար հաճախ նրան անվանել են Ամանորյա դից։ Նավասարդ ամսվա մեկին, երբ հասունացել են պտուղները, ժողովուրդը հավաքվել է Բագրևանդ գավառում՝ Նպատ լեռան ստորոտին գտնվող Բագավանի տաճարում ու Վանատուրին նվիրված շրջակա օթևաններում և մեծ շուքով նշել են Վանատուրի տոնախմբությունը։ Քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց հետո, Վանատուրի հեթանոսական տոնը խափանելու համար, Գրիգոր Լուսավորիչն այն փոխեց Ս.Կարապետի և Աթենոգինեա հիշատակի տոնով։

«Քրիստոնեության ակունքները և առաքյալները»
Քրիստոնեությունը Հայաստանում տարածվել է առաքյալների շնորհիվ։ Առաքյալներ անվան հիման վրա էլ Հայկական եկեղեցին կոչվում Հայ-Առաքելական եկեղեցի։ Առաքյանե զրը այսինքն Հիսուսի աշակերտները տարածել են Քրիստոնեությունը տարբեր երկրներում։ Ահա և առաքյալների անունները։
«Եվ տասներկու առաքեալների անունները սրանք էին. առաջին՝ Սիմոն Պետրոս կոչվածը, և նրա եղբայրը Անդրեաս, Զեբեդեոսի որդի Հակոբոս և նրա եղբայրը Հովհաննես, Փիլիպպոս և Բարթողիմեոս, Թովմաս և Մատթեոս մաքսավոր, Ալփեոսի որդի Հակոբոս և Ղեբեոս, որ Թադեոս կոչվեց, Սիմոն Կանանացի և Հուդա Իսկարիովտացի, որ և մատնեց Նրան» (Մատթեոս 10:1-7):  Նրանք ընտրվեցին նախքան աշխարհի ստեղծվելը, և նրանց մասին մարգարեները կանխասացին: Առաքյալներն Ավետարանը տարածեցին աշխարհի չորս կողմերում: Նրանց միջոցով ծաղկեց ու պտղաբերեց Քրիստոսի հավատը և դրվեց սուրբ Եկեղեցու հիմքը: 

Քրիստոսի տասներկու առաքյալների և տասներեքերորդի՝ Ս. Պողոս առաքյալի տոն

Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք հանում.

ա) 3,56 – 2,14=1,42
բ) 81,22 – 53,12=28,10
գ) 111,782 – 65,327=46,455
դ) 0,625 – 0,1=-0,624
ե) 7,35 – 6,35=1,35

2) Ինչքանո՞վ է 27 մ 38 սմ-ը մեծ 1381 սմ‐ից։
2738-1381=1-357սմ

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05
X=10,05-7,86=2.19
բ) 43,19 + x = 45,114
X=45,114-43,19=1,924
գ) 117,18 – x = 38,241
X=38,241-117,18=78,139
դ) 53,27 + x = 90
X=90-53,27=36,73
4) Գտե՛ք 20‐ից փոքր բոլոր զույգ թվերի գումարը։
Պատ․՝ 90

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1=0,37 , գ) 8,002 – 8=0,002 , ե) 107,03 – 56 =51,03,

բ) 3,263 – 2=1,263 , դ) 11,397 – 9=3,397 , զ) 34,56 – 29=5,56 ։

6) Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։
Լուծում
1)10,01-3,2=8,69
2)6,37-5,5=1,32
3)P=ax2+bx2=8,69×2+1,32×2=17,38+1,64=19,02դմ2
Պատ․՝ 19,02դմ2։

7) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10 =202,3
1)0,241-0,15=0,226
2)3,72+14,25=17,97
3)0,226×100=22,6
4)17,97×10=179,7
5)179,7+22,6=202,3

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100 =1,1844
1)56,37-43,21=13,16
2)2,36-2,01=0,35
3)13,16:10=1,316
13,16:100=0,1316
1,316-0,1316=1,1844

8) Կոտորակը ներկայացրե՛ք ամբողջ թվի և մեկից փոքր տասնորդական կոտորակի տարբերության տեսքով.

ա) 9,3 =10-0,7
բ) 2,84=3-0,16
գ) 3,681=4-319
դ) 15,001=16-0,999
ե) 28,07=29-0,93
զ) 30,609=31-0,391
ը)100,202=101-0,798

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 3,81 ⋅ 2,95=11,2395 ,        դ) 17,32 ⋅ 896,1=15 520,452,        է) 0,1 ⋅ 0,001=0,0001,

գ) 0,782 ⋅ 0,55=0,4301 ,         զ) 0,92 ⋅ 10,03 =9,2276,       թ) 17,17 ⋅ 17,17=294,8089։

2) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 12 ⋅ 0,36=4,32 ,        դ) 4 ⋅ 2,575=10,300 ,           է) 85 ⋅ 18,43=1566,55,

բ) 200 ⋅ 1,25 =250,00,       ե) 77 ⋅ 0,98=85,46 ,           ը) 9 ⋅ 34,392=317,528,

գ) 5 ⋅ 66,99=334,95 ,         զ) 134 ⋅ 1,73 =126,82,         թ) 236 ⋅ 7,24=1698,64։

3) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 7,31 ⋅ 2,06=15,0610 , 

բ) 20,02 ⋅ (–11,99) , 

գ) 0,1 ⋅ 4,767=4,667 , 

դ) (–34,8) ⋅ (–0,348)= , 

ե) (–5,32) ⋅ (–2,2) , 

զ) 12,12 ⋅ 10,01 =1212,1212:

Լրացուցիչ(տանը)

4) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 6,251 ⋅ 7=43,757,         դ) 14,55 ⋅ 2=28,10,         է) 7,86 ⋅ 12=94,32,

բ) 0,302 ⋅ 5=4,660,          ե) 0,04 ⋅ 85=3,20,         ը) 12,5 ⋅ 80=2000,

գ) 18,11 ⋅ 30=543,30,        զ) 6,37 ⋅ 9=57,33,           թ) 31,232 ⋅ 25=780,780։

5) Ճանապարհորդը 4 ժ քայլել է 5,2 կմ/ժ արագությամբ և 3 ժ՝ 4,8 կմ/ժ արագությամբ։ Որքա՞ն ճանապարհ է նա անցել։
1)5,2×4=20,8
2)4,8×3=14,4
3)20,8+14,4=35,2
Պատ․՝ 35,2։

6) Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.

ա) 3,76 ⋅ 0,1 < 10,26 ⋅ 0,03,          դ) 4,25 ⋅ 11,1 1> 56,8 ⋅ 0,2,

բ) 5,71 ⋅ 23 > 2,8 ⋅ 45,                   ե) 0,705 ⋅ 9,43 > 8,99 ⋅ 0,77,

գ) 1,92 ⋅ 8,4 > 17,5 ⋅ 0,8,               զ) 0,006 ⋅ 1000 < 100 ⋅ 0,083:

Երրորդ շրջանի ամփոփում

Ուսումնական երրորդ շրջանում բնագիտություն առարկայից մենք ընկեր Էմմայի հետ ուսումնասիրել ենք բազմաթիվ նյութեր և հավաքել ենք գիտելիքի մեծ պաշար։ Ուսումնասիրել ենք հետևյալ թեմաները։
Էներգիան և կենդանի օրգանիզմները:
Էներգիայի տեսակները և փոխակեպումներ
Մեխանիկական աշխատանք և էներգիա
Ջերմային հավասարակշռություն  և ջերմաստիճան
 Կայծակ  
Էլեկտրական հոսանք
Հաստատուն մագնիսներ
Բջիջ: Բջջի քիմիական բաղադրությունը
Բջջի կառուցվածքը
Հյուսվածքներ

Ծաղկավոր բույսերի օրգանները։ Արմատ
Ընձյուղի կառուծվածքը և նշանակությունը։
Բույսի գեներատիվ օրգանները։ Ծաղիկ, պտուղ և սերմ
Օրգանիզմն ամբողջական համակարգ է
Սննդառություն և մարսողականություն։

Այժմ կներկայացնեմ այն նախագծերն, որոնց ես մասնակցել եմ՝

Բնագիտությունը խոհանոցում 2
Բնագիտությունը խոհանեցում 1
Ձվի որակի ստուգում
Միաբջիջ և բազմաբջիջ օրգանիզմեր

English 13.05.2020

 1. I am not working
 2. They are working.
 3. He is working.
 4. We aren’t working.
 5. He isn’t working.
 6. Am I working.
 7. Are We working.
 8. Are He working.
 9. Yes, I am.
 10. No, I aren’t
 11. Yes, They are.
 12. No, They aren’t
 13. Yes, He is.
 14. No, He isn’t.
 1. Where’s Caroline?
  She’s in her bedroom. She is writing a letter.
 2. Mum, where’s Dad?
  He is in the bathroom. He Is having a shower.
 3. Where’s Dan?
  He’s in a park. He is playing football with her friends.
 4. Can you help me?
  Not right now. I am having a lunch.
 5. Where are you?
  I am in a bookshop in town. I am buying my sister a book.

English 07-08.05

Martha is at the grocery store, getting ready for a house party. She has a list of what she needs with her as she goes along. The first section she comes has produce. Martha sees apples, bananas, cherries, grapes, and strawberries. She checks her list:

– 6 apples
– 1 bag of cherries
– 1 bag of grapes
– 2 cartons of strawberries

Martha gets her items and looks the bananas. They are on sale for much cheaper than they are normally. She picks 3 bananas. Next are vegetables. She sees potatoes, carrots, tomatoes, onions, mushrooms, and salad in bags. She checks her list:

– 5 pounds of potatoes
– 6 carrots
– 4 tomatoes
– 2 onions
– 4 mushrooms

As she is putting her items into her cart, Martha checks the many bags of salad and chooses 2 of them. She pushes her cart ahead. The next section is meat and dairy. She sees meat, fish, cheese, eggs, and milk. She checks her list:

– 2 fish (salmon)
– 1 block of cheese (cheddar)
– 1 dozen eggs
– 2 gallons of milk

She looks at the meat that is on sale and chooses a 5-pound roll of hamburger. She gets the rest of the items in that section. She still needs rice, bread, salt, sugar, and flour. She gets:

– 2 bags of rice
– 4 loaves of bread
– a 2-pound bag of sugar
– a 2-pound bag of flour

Martha then realizes that she has forgotten something. She runs back and gets 1 container of salt and then rushes to the checkout. She puts her groceries into her car and leaves.

Question 1:What item did Martha pick up on sale in the fruits and vegetables section?
1 Two bags of salad
2 Six apples
3 Four mushrooms
4 Three bananas

Question 2:Which item did Martha buy 5 pounds of in the meat and dairy section?
1 Five pounds of fish
2 Five pounds of cheese
3 Five pounds of milk
4 Five pounds of meat

Question 3:How much bread did Martha get while she was shopping at the grocery store?
1 Two loaves of bread
2 One loaf of bread
3 Three loaves of bread
4 Four loaves of bread

Question 4:What item did Martha have to go back for at the end of her shopping trip?
1 a block of cheese
2 a bag of cherries
3 one container of salt
4 one dozen eggs

Ինչպես գիրքը ճիշտ ընթերցել

Գիրքը պետք է ընթերցես շատ ուշադիր և սիրով ,որպեսզի հասկանաս գրքի իմաստը։ Բայց կան մարդիկ ովքեր չեն ցանկանում կարդալ գիրքեր,նրանք կամ ծույլ են ,կամ ոչ մի հետաքրքրություն չունեն։ Գրքի իմաստը հասկանալու համար դու պետք է ուրիշ բաների մասին չմտածես ։ Երբ սիրով ես կարդում գիրքը չես էլ զգում ,թե ինչպես է անցնում ժամանակը։Ես սիրում եմ կարդալ շատ գրքեր։ Մեր ժամանակներում, եթե չես սիրում գիրք կարդալ դու կարող ես դիտել տվյալ գրքի սյուժեյով ստեղծաված ֆիլմը և պատկերացում կկազմես գրքի մասին։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր իմ հասակակիցներին քանի դեռ կարող են շատ գրքեր կարդան և զարգացնեն,թե իրենց խոսքը, թե իրենց միտքը։

Русский язык

Упражнение 1. Напишите сколько времени на всех часах

teaching_time_4
 1. Без двадцати три.
 2. Семь с половиной.
 3. Без двадцати шесть.
 4. Половина одинацатова.
 5. двадцать минут семього.
 6. Без двадцати двенадцать.
 7. Без десити десять.
 8. Ровно три.
 9. Десить минут одного.
  Упражнение 3

Дайте точное описание времени

11:05 —пять мину дведнацатого

23:45 —Без пятнадцати двадцатьчтырого

12:15 —питнадцать минут двенадцатого

12:25 —Двадцать минут двадцатого

23:10—десять минут двадцать третего

10:10 —десять минут одинадцатого

01:15 —пятнадцать минут втарого